Algemeen

Nieuwe inkomensgrenzen voor 2024 van Mijn VerbouwPremie

Jaarlijks worden de inkomensgrenzen van Mijn VerbouwPremie aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. De nieuwe inkomensgrenzen voor aanvragen Mijn VerbouwPremie vanaf 2024 zijn intussen bekend. Je behoort als eigenaar-bewoner tot de laagste inkomenscategorie en komt in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, als je jaarlijks inkomen gelijk aan of...

Huurbarometer Vlaanderen: Inflatie doet huurprijzen zoals verwacht met 3,5% stijgen

De gemiddelde huurprijs steeg in het voorjaar van 2023 met 29€, of 3,5%. Dat ligt in lijn met het inflatieniveauDrie mijlpalen bereikt: €900 gemiddelde huurprijs voor rijwoningen, €850 voor alle woningtypes samen en €800 voor appartementenGemiddelde huurprijs in Vlaams-Brabant (duurste provincie) overschrijdt €1.000Antwerpen (duurste stad) rondt kaap van €1.000 voor appartementDe...

Meerwaardebelasting en fiscale controles onder de loep

Het Nieuwsblad berichtte afgelopen weekend dat de fiscus streng(er) gaat controleren op ‘forse winsten bij de snelle wederverkoop van onroerende goederen’. De krant baseert zich daarvoor op een parlementair antwoord van minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Daarin zegt de minister dat de correcte aangifte van de meerwaardebelasting een prioriteit vormt in 2024. Het gaat in het bijzonder over de...

Beperking indexering huurwoningen: wat in het najaar van 2023?

Huurders van energieverslindende woningen krijgen vandaag niet alleen te maken met torenhoge  energiekosten, de hoge inflatie zorgt ook voor een dure indexering van hun huurprijs.De 3 gewesten hebben beslist om de huurprijzen op basis van het EPB-certificaat voor één jaar te beperken. Elk gewest legt daarbij haar eigen nuancesIn het najaar van 2023 (Vlaanderen: 01 10 2023 / Brussel: 14 10 2023 /...

Het nieuwe capaciteitstarief vanaf 1 januari 2023

Na eerder uitstel voor de invoering van het capaciteitstarief in 2022, voert de VREG het capaciteitstarief in op 1 januari 2023. Het capaciteitstarief is een nieuwe berekening die vanaf 1 januari 2023 wordt toegepast voor de berekening van een deel van de nettarieven. Door de invoering van het capaciteitstarief hoopt de VREG het elektriciteitsnet minder te belasten. Het capaciteitstarief moet Vlaamse...

EPC-informatieplicht vanaf 2023 ook voor grote niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2023 komt er ook een EPC-plicht voor ‘grote’ niet-residentiële gebouwen. Die zullen vanaf dan bij verkoop, erfpacht, opstal over een EPC moeten beschikken. Wordt er publiciteit gemaakt, dan moet dit EPC er zijn bij de eerste publicitaire bekendmaking. Belangrijk om te onthouden voor de vastgoedmakelaar is dat hij bij de opmaak van een onderhandse akte de verplichting heeft om te...

Renovatieverplichting voor residentiële woningen

Wie een residentieel goed aankoopt (een huis, appartement, studio, …) met aktedatum vanaf 1 januari 2023 moet de woning binnen 5 jaar aan een minimaal energieprestatieniveau laten voldoen. Bij aanvang is dat label D, zowel voor ééngezinswoningen (huizen) als voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s en kamers). Deze minimale energieprestatie-eis zal met tussenstappen verder  worden...

Compare listings

Vergelijken